Allt du måste veta om den svenska allemansrätten

Allemansrätten

Allt du måste veta om allemansrätten

Allemansrätten innebär att du har rätt att röra dig fritt på mark som du själv inte äger. Om du inte är bekant med den svenska allemansrätten eller behöver en uppfräschning bör du läsa det här inlägget för att bli medveten om vika skyldigheter du har.

Vad får man göra enligt allemansrätten?

 • Tälta gärna något dygn på lämplig plats i naturen, det vill säga där det inte bedrivs jordbruk eller för nära bostadshus.
 • Elda är tillåtet när det inte råder eldningsförbud. Välj då en plats där det inte finns risk att elden sprider sig, och se till att du släcker elden ordentligt när du är klar.
 • Plocka gärna svamp, bär, blommor, ris och grenar från marken. Tänk dock på att vissa arter är fridlysta och får inte plockas eller tas med hem.
 • Det går bra att förtöja din båt tillfälligt vid någon annans brygga om det inte hindrar ägaren, men inte om det är en privat tomt förstås. Hör gärna med markägaren.
 • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten, men du får fiska fritt med spö och vissa andra redskap längsmed kusterna samt i våra fem största sjöar: Vättern, Vänern, Mälaren, Storsjön och Hjälmaren. Tänk på att ta reda på vilka regler som gäller där du tänkt fiska, och lämna aldrig linor och krokar i naturen. Dessa kan bli dödsfällor för djuren.
 • Använd gärna allemansrätten för att arrangera organiserade aktiviteter, men se då till att du skaffar dig de nödvändiga kunskaper som krävs och att du uppfyller de stora krav som ställs på dig som arrangör.

Vad får man inte göra enligt allemansrätten?

 • Stör inte de som bor i området och undvik privat mark. Hindra heller inte markägare i deras verksamhet.
 • Tänk på att inte skada känslig mark, grödor eller planteringar.
 • Cykla och rid inte över ömtåliga och mjuka marker, som i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.
 • Passerar du inhägnad betesmark, se till att du inte stör djuren som finns där eller skadar stängsel. Stäng alltid eventuella grindar efter dig.
 • Plocka alltid upp skräp efter dig. Plastpåsar, glas, kapsyler och burkar kan skada både djur och människor.
 • Det är inte tillåtet att elda om det råder eldningsförbud. Dubbelkolla hellre en extra gång för att se vilka regler som gäller. Elda inte på eller i närheten av berghällar.
 • Dra inte av kvistar, grenar och bark från växande träd. De kan skadas.
 • Förtöj inte din båt och gå inte i land vid privat tomt. Motorbåtar behöver tänka mer på hänsynen än tystare båtar. Tänk på att det kan finnas särskilda regler, exempelvis fartbegränsning och tillträdesförbud.
 • Lämna djurens ungar och deras bon i fred. Du får aldrig ta fågelägg om du skulle hitta, detta räknas som jakt.

 

***

Har du full koll på allemansrätten? Skriv gärna en kommentar här under och berätta! Glöm inte att gilla oss på Facebook och följa oss på Instagram för mer inspiration, guider och tester.