Denguefeber — det här bör du veta innan du reser

Dengufeber

Så skyddar du dig mot denguefeber när du reser

Denguefeber är ett virus som sprider sig via myggor och orsakar hög feber, trötthet, frossa samt muskel- och ledvärk. Det är främst länder runt om i Sydostasien som drabbas av epidemier under regnperioden. Men denguevirus förekommer även i Afrikanska länder, i Karibien samt i Mellan- och Sydamerika.

Filippinerna har sedan januari 2019 drabbats hård av en epidemi med över 146.000 insjuknade personer. Även myndigheterna i Bangladesh, Malaysia och Vietnam har rapporterat om flera utbrott av denguefeber.

Även om det i dagsläget inte finns något vaccin mot denguefeber. Så är det ovanligt att friska skandinaver insjuknar. Så kan ändå sjukdomen bli så pass allvarlig att den kräver behandling på sjukhus. Därför bör du alltid försöka skydda dig mot myggbett i alla de tropiska länder där denguevirus förekommer.

SOS Internationals riktlinjer för denguevirus

Till skillnad från malariamyggor som främst sticker i skymningen. Så är myggor som sprider denguefeber även dagaktiva. Ha därför alltid myggmedel på huden och på dina kläder trots värmen. Det gäller att skydda sig hela dygnet. Det bör även finnas myggnät för fönster och dörrar där du bor.

  • Använd myggspray eller -kräm på oskyddad/oklädd hud
  • Använd kläder som täcker så mycket som möjligt av kroppen
  • Sov under myggnät och med stängda fönster och stängd dörr
  • Var uppmärksam på stillastående vatten

Symtom på denguefeber

När denguefeber bryter ut kommer symtomen snabbt. Några vanliga symtom:

  • Röda ögon.
  • Hög feber med frossa och svettningar.
  • Huvudvärk och värk bakom ögonen.
  • Kraftig värk i musklerna.
  • Små röda prickar på kroppen.

Insjuknandet tar normalt mellan två till tio dagar från att du har blivit smittad. Det går ofta över sig själv inom en vecka, men kan bli livshotande och kräva intensivvård med dropp på sjukhus. Många som har drabbats av denguevirus känner sig tröttare än vanligt upp till en månad efteråt.

Om du tidigare haft denguefeber har kroppen utvecklat motståndskraft mot den varianten av viruset. Men eftersom att denguevirus finns i fyra olika så kan du insjukna igen av någon av de andra virustyperna. Om du får denguefeber mer än en gång ökar risken något för att du ska insjukna i allvarlig denguefeber.

Allvarlig denguefeber

Trots att det är ovanligt blir en del som fått denguefeber sämre efter att ha blivit bättre. Det beror på att små blodkärl har blivit skörare och att blödningar har uppstått i huden, slemhinnor och inre organ. Men de allra flesta blir friska med hjälp av vätska direkt i blodet genom dropp på en intensivvårdsavdelning.

När ska jag söka vård?

Du bör söka vård direkt om du får hög feber under din resa i områden där denguevirus förekommer. Om du får du hög feber efter att varit på resa där viruset förekommer kan du söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet eller en akutmottagning. Du kan även ringa Vårdguiden på +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

***

Har du tips på hur du skyddar sig mot sjukdomar på resan? Eller vill du läsa fler inlägg om hur du skyddar dig på resan?