#yesBackcountryguide

#yesBackcountryguide

Vill du synas med dina bilder på Backcountryguide.se och våra sociala medier? Genom att svara med hashtaggen #yesBackcountryguide accepterar du följande:

    • Du ger Backcountryguide.se en icke exklusiv ersättningsfri, internationell rätt att använda alla dina bilder (hädanefter ”kallat bilden”) som du har taggat med  #yesBackcountryguide, i marknadsföring och annonsering; vilket inkluderar men är avgränsat till Backcountryguide.se, nyhetsbrev sociala medier, tryckt material och annan kommunikation. Vi märker alltid bilden med ditt namn när det är möjligt.
    • Du intygar att du äger alla rättigheter till bilden, och att du har tillåtelse från personer som eventuellt syns i bilden, Du intygar också Backcountryguide.se användande av bilden inte bryter mot några lagar eller tredjepartsrättigheter.
    • Om du är under 18 år så intygar du att du har dina målsmäns medgivande.
    • Du friar Backcountryguide.se från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan ersättning för användande av bilden. 

Om du i efterhand vill ha bilden borttagen från våra sociala medier eller hemsida, kontakta oss via mail info@backcountryguide.se så ser vi till att ditt innehåll blir borttaget.

***